Beschermd horen en zien

  • Home
  • /
  • Beschermd horen en zien

Beperk ziekteverzuim door u beter voor te bereiden op de risico's

Als werkgever kunt u slechthorendheid niet genezen, maar u kunt het vaak wel voorkomen.  BTB helpt u hierbij, want door op de juiste manier om te gaan met slechthorendheid en door het risico op gehoorschade te beperken is er een kleinere kans op ziekmeldingen, ongelukken, productieverlies en uiteindelijk totaal verzuim.

Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is gebleken dat ruim 25% van de werkgerelateerde verzuimmeldingen voortkomt uit slechthorendheid. Deze aandoening leidt namelijk in veel gevallen tot stress, vermoeidheid, sociaal isolement en zelfs een burn-out.

Het onbehandeld laten of niet erkennen van slechthorendheid heeft serieuze negatieve sociale en emotionele consequenties voor werknemers. En dit kan leiden tot negatieve zakelijke consequenties voor u.

 

Hoormetingen op uw bedrijf

BTB brengt in samenwerking met Tonen Hoortechniek in kaart waar de risico’s liggen binnen uw bedrijf. Dit doen wij door middel van hoormetingen, metingen van geluiden op locatie en een vragenlijst voor uw werknemers. Na de inventarisatie leveren wij een managementrapportage met een duidelijk dashboard voor de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Op basis hiervan laten we zien wat er verbeterd kan worden en gaan we samen met u aan de slag om deze zaken te optimaliseren.

Daarnaast produceren wij gehoorbescherming op maat en geven wij trainingen aan uw personeel over hoe om te gaan met slechthorendheid binnen uw bedrijf. Dit zijn workshops van 1,5 uur waarin tips en adviezen worden gegeven om ervoor te zorgen dat een team beter leert omgaan met slechthorenden. Met als doel gelukkige en maximaal functionerende werknemers in een gezond bedrijf.

Meer informatie?

Heeft u vragen over beschermd horen en zien?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

  Mail ons

   Vraag offerte aan