Module Incidentbestrijding atmosferische tanks

  • Home
  • /
  • Module Incidentbestrijding atmosferische tanks

Voor brand in een atmosferische tank zijn specifieke bestrijdingsmethoden noodzakelijk. In deze module worden deze technieken besproken en in de praktijk gebracht.

Toelatingseisen

Wanneer het noodzakelijk is om de examenscenario’s met onafhankelijke ademlucht uit te voeren, geldt het certificaat ‘FiRe bno Onafhankelijke Ademluchtdrager’ als toelatingseis voor deze module.

De kandidaat dient de module ‘FiRe bno Incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving’ te hebben behaald.

Duur opleiding

De studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De kandidaat FiRe bno Incidentbestrijding atmosferische tanks:

  • Is bekend met het kader waarbinnen de First Responder bno werkzaam is;
  • Kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren;
  • Kan de juiste strategie en tactiek toepassen met de in het bedrijf aanwezige middelen om een brand in een atmosferische tank te beperken, te beheerden en/of te bestrijden;