Module Incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving

  • Home
  • /
  • Module Incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving

De bedrijfsnoodorganisatie vervult een belangrijke rol in het beheersen van de gevolgen van een incident in een industriële omgeving. Hiervoor zijn First Responders bno speciaal getraind en beschikt men over geschikt blus- en hulpverleningsmaterieel. Om de inzet zo effectief en veilig mogelijk te laten zijn moet de FiRe van de bedrijfsnoodorganisatie naast een goede theoretische scholing ook praktijkervaring hebben met het bestrijden van een industriële brand.

Toelatingseisen

Wanneer het noodzakelijk is om de examenscenario’s met onafhankelijke ademlucht uit te voeren, geldt het certificaat ‘FiRe bno Onafhankelijke Ademluchtdrager’ als toelatingseis voor deze module.

Duur opleiding

De studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De kandidaat FiRe bno Incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving:

  • Is bekend met het kader waarbinnen de First Responder bno werkzaam is;
  • Kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren;
  • Is bekend met de werkwijze, de risico’s en de (mogelijke) veiligheidsvoorzieningen van het bedrijf;
  • Is bekend met brand, de gevaren van brand, de blusprincipes in relatie tot de branddriehoek en de brandvijfhoek en de brandklassen;
  • Kan de juiste werktechnieken en methoden toepassen met de in het bedrijf aanwezige blussystemen en/of blusmiddelen om een industriebrand te beperken, te beheersen en/of te bestrijden.