Module onafhankelijke ademlucht

  • Home
  • /
  • Module onafhankelijke ademlucht

Module Onafhankelijke Ademluchtdrager

Een First Responder bno kan ingezet worden in omstandigheden waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. Het werken met adembescherming voorkomt dat de FiRe bno schadelijke stoffen inademt. In deze module komen de kennis en vaardigheden aan bod die nodig is om met deze uitrusting te kunnen werken.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding en oefeningen van module Onafhankelijke Ademluchtdrager dient de kandidaat een bewijs van medische keuring te overleggen. Hieruit moet blijken dat de kandidaat geschikt is ademlucht te dragen.

Duur opleiding

Voor de minimale duur van de opleiding, inclusief het examen, adviseert NIBHV drie trainingsdagen (totaal 24 uur). De daadwerkelijke studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De kandidaat FiRe bno Onafhankelijke Ademluchtdrager:

  • Is bekend met het kader waarbinnen de First Responder bno werkzaam is;
  • Kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren;
  • Is bekend met de samenstelling en de werking van de verschillende soorten adembescherming en de invloed van het werken met ademlucht op de zintuigen en de ademhaling;
  • Kan op veilige wijze met onafhankelijke adembescherming een FiRe bno taak uitvoeren.