Module Optreden bij productontsnappingen

  • Home
  • /
  • Module Optreden bij productontsnappingen

In deze module worden onderwerpen behandeld die te maken hebben met het vrijkomen van brandbare vloeistoffen, gassen en dampen en de daarmee samenhangende verschijnselen en risico’s.

Toelatingseisen

Wanneer het noodzakelijk is om de examenscenario’s met onafhankelijke ademlucht uit te voeren, geldt het certificaat ‘FiRe bno Onafhankelijke Ademluchtdrager’ als toelatingseis voor deze module.

De kandidaat dient de module ‘FiRe bno Incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving’ te hebben behaald.

Duur opleiding

De studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De kandidaat FiRe bno Optreden bij productontsnappingen:

  • Is bekend met het kader waarbinnen de First Responder bno werkzaam is;
  • Kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren;
  • Kan de juiste werktechnieken en methoden toepassen met de in het bedrijf aanwezige middelen om een ontsnapping van een product te voorkomen, te beperken, te beheersen en/of te bestrijden.