Ontruimingsoefening Table top

Eerste fase
  • Home
  • /
  • Ontruimingsoefening Table top

Oefenen met ontruimen

Als alles goed gaat zullen uw medewerkers de gevolgde trainingen niet in de praktijk ten uitvoer brengen. Maar op de momenten dat het uiteindelijk toch nodig blijkt te zijn moeten zij wel goed functioneren.
Iedere organisatie dient regelmatig te oefenen met ontruimen. De BHV organisatie kan door middel van een ontruimingsoefening het huidige ontruimingsplan controleren of deze nog op de juiste wijze functioneert.Een ontruimingsoefening heeft als doel de werkwijze te verbeteren waarbij medewerkers op de hoogte zijn op welke manier zij het pand snel en op een veilig kunnen verlaten. En de BHV organisatie weet hoe zij de ontruiming kunnen begeleiden.
Oefenen op eigen terrein en binnen de gebouwen van uw eigen organisatie heeft altijd de voorkeur boven trainen op een gesimuleerde trainingslocatie. Dit maakt namelijk dat de theorie direct in de dagelijkse praktijk geoefend en dus ook getoetst kan worden.
Wij verdelen onze ontruimingsoefeningen in drie fases. Wij adviseren organisaties die voor de eerste maal gaan oefenen deze drie fases te doorlopen.Het is echter ook mogelijk om één van deze ontruimingsoefeningen te kiezen. Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

 

Ontruimingsoefening fase 1, table top oefening

Wij bereiden de cursist volledig voor op alle aspecten die een bedrijfshulpverlener kan tegenkomen. Met praktijkoefeningen zal de cursist alle mogelijke scenario’s zelf gaan oefenen. Wij behandelen de onderwerpen Niet-spoedeisende Eerste Hulp, Spoedeisende Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming en Communicatie.

Onze instructeur oefent met de cursisten de noodvervoergreep van Rautek, stabiele zijligging, snelle kantelmethode, reanimeren met AED en ze maken kennis met verschillende verbanden.

De cursisten oefenen tijdens het brandonderdeel met echt vuur en met meerdere en verschillende brandblusmiddelen zoals de schuimblusser, CO2 blusser en brandslanghaspel. Wij beschikken over een oefenbluscontainer op onze oefenlocatie. Het onderdeel ontruimen oefenen de cursisten door in de praktijk met gebruik van communicatiemiddelen een scenario uit te voeren.

Table Top oefening

Oefening met plattegrond (2 uur, 1 instructeur)

  • Alleen BHV aanwezig;
  • Beknopte inleiding eigen calamiteitenplan;
  • Structuur en opbouw wordt aangegeven;
  • Oefening op plattegrond;
  • Communicatie;
  • Compleet plan gebruiken en in werking stellen;
  • Evaluatie in besloten groep.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze ontruimingsoefeningen?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons