Ontruimingsoefening praktijk

(on)aangekondigde ontruiming
 • Home
 • /
 • Ontruimingsoefening praktijk

Oefenen met ontruimen

Als alles goed gaat zullen uw medewerkers de gevolgde trainingen niet in de praktijk ten uitvoer brengen. Maar op de momenten dat het uiteindelijk toch nodig blijkt te zijn moeten zij wel goed functioneren.
Iedere organisatie dient regelmatig te oefenen met ontruimen. De BHV organisatie kan door middel van een ontruimingsoefening het huidige ontruimingsplan controleren of deze nog op de juiste wijze functioneert. Een ontruimingsoefening heeft als doel de werkwijze te verbeteren waarbij medewerkers op de hoogte zijn op welke manier zij het pand snel en op een veilig kunnen verlaten. En de BHV organisatie weet hoe zij de ontruiming kunnen begeleiden.
Oefenen op eigen terrein en binnen de gebouwen van uw eigen organisatie heeft altijd de voorkeur boven trainen op een gesimuleerde trainingslocatie. Dit maakt namelijk dat de theorie direct in de dagelijkse praktijk geoefend en dus ook getoetst kan worden.
Wij verdelen onze ontruimingsoefeningen in drie fases. Wij adviseren organisaties die voor de eerste maal gaan oefenen deze drie fases te doorlopen. Het is echter ook mogelijk om één van deze ontruimingsoefeningen te kiezen. Het NIBHV hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden.

 

Drie fases, ontruimingsoefeningen

Bij de praktijkoefeningen zal geen deelname van externe hulpdiensten plaatsvinden. Door het volgen van bovenstaande opzet bereikt men een hoog niveau van meedenken waardoor men de kans krijgt geleidelijk in te werken. Met deze eerste cyclus voldoet men aan de verplichting ieder jaar een ontruimingsoefening te houden.

Het is mogelijk om één van de verschillende fases te kiezen en daarmee het onderdeel ontruimen te oefenen. Bij fase 1 wordt niet in de praktijk geoefend maar met een plattegrond (table-top oefening).
Iedere oefening wordt aangepast aan de organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek om de ontruimingsoefening zo optimaal mogelijk in te vullen.

Ontruimingsoefening fase 2, aangekondigd

Praktische ontruiming (3 uur, 1 instructeur)

 • Alleen BHV aanwezig;
 • Tijd en dag bekend;
 • Gedeelte van object gebruiken;
 • 1 deel van BHV is hulpverlener de anderen slachtoffer;
 • Evaluatie in besloten groep.
Bij fase 2 wordt de ontruimingsoefening aangekondigd. Bij iedere oefening vindt een korte briefing plaats waardoor de deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt. Daarna vindt de praktische uitvoering van de ontruiming plaats. Bij de uitvoering van de oefeningen kan eventueel gebruik worden gemaakt van oefenpoppen en ensceneringsmaterialen en simulatiematerialen zoals een rookmachine, lichtslang, knetterkast, Soundbox, Warning Disc, Silk flame, en de slow-whoop. Het is ook mogelijk om een lotusslachtoffer aan de oefening toe te voegen. Na afloop van de oefening zal de instructeur met de deelnemers een beknopte evaluatie houden. Deze evaluatie kan verwerkt worden in een schriftelijk verslag. Dit verslag wordt digitaal bij u aangeleverd voor de bedrijfshulpverlening administratie.

Ontruimingsoefening fase 3, onaangekondigd

Praktische ontruiming (3 uur, 2 instructeurs)

 • BHV aanwezig en overig personeel eventueel aanwezig;
 • Tijd en dag bekend bij directie/coördinator;
 • Gedeelte van object gebruiken;
 • Praktisch beoefenen van het gehele calamiteitenplan;
 • Evaluatie met alle deelnemers;
 • Schriftelijke verslaglegging.
Een fase 3 oefening wordt op dezelfde wijze uitgevoerd. Bij deze ontruimingsoefening zijn echter maar een beperkt aantal personen op de hoogte. Een voordeel van deze oefening is dat de BHV organisatie zonder medeweten in actie moet komen waardoor de BHV organisatie zonder voorbereiding geconfronteerd zal worden met de moeilijkheden die bij een ontruiming aan de orde komen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze ontruimingsoefeningen?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons