Ontruiming, wettelijk verplicht?

  • Home
  • /
  • Ontruiming, wettelijk verplicht?

Arbowet

In de Arbowet is opgenomen dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Een ontruimingsoefening is één van deze manieren. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij de betreffende organisatie horen.

Wij adviseren organisaties die nog nooit een ontruimingsoefening hebben gehouden een cyclus oefeningen te volgen. Organisaties die al vaker hebben ontruimd adviseren wij om minimaal één per jaar een oefening (Table Top of praktijk) uit te laten voeren.

Meer informatie?

Heeft u vragen over ontruimingen?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons