Ontruimingsplattegrond

Laat ze maken en hang ze op
 • Home
 • /
 • Ontruimingsplattegrond

Op een ontruimingsplattegrond staat alle belangrijke informatie aangegeven, waaronder de vluchtroutes, verzamelplaats, blusmiddelen en EHBO middelen weergegeven met pictogrammen. Een ontruimingsplattegrond is een onderdeel van het ontruimingsplan en is cruciaal tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten.
In het kader van brandveiligheid dienen de ontruimingsplattegronden aanwezig te zijn op A3 formaat.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de ontruimingsplattegrond voldoen aan de meest recente veiligheidseisen. Dit verzekerd u dat plattegronden voldoen aan de juiste NEN-normering en eisen.

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is een van te voren vastgesteld plan waarin staat beschreven hoe in geval van nood alle aanwezigen het gebouw zo veilig mogelijk kunnen verlaten. Hierin staat onder andere beschreven wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een ontruiming, stroomuitval, brand of een bommelding.
Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een evacuatie.
Een ontruimingsplan is altijd een op maat gemaakt document en kan er voor ieder gebouw of organisatie anders uit zien. In een zorginstelling met niet zelfredzame mensen is bijvoorbeeld een andere aanpak vereist dan bij een kantoorpand. Het ontruimingsplan heeft wel éénzelfde doel: ervoor zorgen dat iedereen weet hoe er gehandeld moet woren bij een ontruiming/calamiteit.

In een ontruimingsplan staan o.a. de volgende onderwerpen beschreven:

 • Vluchtroutes;
 • Nooduitgangen en normale uitgangen;
 • Brandblussers, brandhaspels en handbrandmelders;
 • Verzamelplaats;
 • Brancards en evacuatiestoelen;
 • Schakelaars, afsluiters, schakelkasten en andere belangrijke installaties;
 • Ontruimingspaneel / brandmeldinstallatie;
 • EHBO koffers en AED’s (automatische externe defibrillator)

Waar hangt een ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld voor preventief gebruik en zodat men zich kan oriënteren. De plattegronden vind je daardoor op plaatsen waar veel mensen komen, zoals binnenkomst/receptie, liften, trap-hal, koffiecorners en toiletgroepen.

Wettelijke verplichting ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplattegrond is verplicht als het gebouw een brandmeldinstallatie heeft. Een ontruimingsplattegrond is een onderdeel van het ontruimingsplan.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze ontruimingsplattegrond?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons