Reddingsteam besloten ruimte

24/7 beschikbaar voor uw werkzaamheden
  • Home
  • /
  • Reddingsteam besloten ruimte

Het werken in besloten ruimtes brengt verscheidene risico’s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. De hulpverlening in besloten ruimtes is vaak moeilijk en vereist specialistische vaardigheden om het op goede wijze uit te voeren. Van een besloten ruimte is sprake wanneer de ruimte een beperkte toegankelijkheid heeft en waarin gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging bestaat. Dit is het geval bij reparaties of schoonmaakwerkzaamheden in tanks, reactoren of riolen. Er is meestal maar één kleine, smalle ingang die tevens als uitgang moet fungeren.
Bij een project waar wordt gewerkt met hoge risico’s, adviseren wij een Emergency Rescue Team (ERT) de operatie te laten begeleiden. Bij werkzaamheden op hoogte, diepte en in besloten ruimtes kunnen zij worden ingezet om ongevallen te voorkomen of bij een incident meteen te kunnen ingrijpen. Onze Emergency Rescue Teams (ERT) zijn gespecialiseerd en uitgerust met de juiste materialen om deze werkzaamheden bij uw onderneming uit te voeren.

Bij alle werkzaamheden in besloten ruimten waarbij risico is op zuurstoftekort, risico op explosies of de aanwezigheid van gevaarlijkse stoffen erg hoog is, adviseren wij om een reddingsteam besloten ruimte in te zetten.
Een reddingsteam besloten ruimte staat standby wanneer uw medewerkers de ruimte betreden. Tijdens een calamiteit zijn zij in staat eerste hulp te verlenen, te evacueren en houden zij contact met de hulpdiensten.

 

Reddingsteam besloten ruimte voor de veiligheid van uw medewerkers

Onze rescueteams beschikken over de expertise en training om bij een calamiteit direct en snel te handelen om uw medewerkers veilig uit de besloten ruimte te kunnen evacueren. Een Emergency Rescue Team (ERT) bestaat altijd uit tenminste drie personen. Alle leden van onze rescueteams zijn in het bezit van de benodigde certificaten en expertise om een risicovolle situatie te signaleren, alarm te slaan en in te grijpen voor een veilige reddingsactie.

Omdat iedere opdracht specifieke eisen met zich meebrengt, kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden waarna wij voor u een op maat gemaakt voorstel kunnen maken omtrent ons reddingsteam en de werkzaamheden.

Onze Emergency Rescue Teams zijn 24/7 beschikbaar

Heeft u spoed omdat er een lekkage is van een gas of vloeistof wat direct moet worden verholpen? Onze rescueteams zijn direct inzetbaar voor alle mogelijke spoedklussen en beschikken over de juiste apparatuur om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden.

Onze rescueteams zijn zeer ervaren en 7 dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar.

Rescueteam huren? Over het algemeen hebben rescueteams als taak:

  • Paraat staan bij werkzaamheden in een besloten ruimte
  • In geval van nood mensen evacueren
  • Het verlenen van eerste hulp
  • Hulpdiensten inschakelen en eventueel ondersteunen

Samen met de opdrachtgever wordt voor aanvang van de werkzaamheden een veiligheidsplan, reddingsplan of noodscenario overlegd om in noodsituaties personen te kunnen evacueren uit de besloten ruimte.

De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor de juiste procedures, instructies, voorzieningen en beschermingsmiddelen zodat de medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Denk hierbij aan laskappen, veiligheidsschoenen, adembescherming en gehoorbescherming en het plaatsen van brandblussers.

Bij werkzaamheden op hoogte, diepte en besloten ruimtes is het verplicht om een Emergency Rescue Team in te zetten om de operatie te laten begeleiden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over ons reddingsteam besloten ruimte?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

  Mail ons

   Vraag offerte aan

besloten ruimte

Noodscenario opstellen

Lees meer over het opstellen van noodscenario’s.

Lees meer