Basiscursus PBLS

 • Home
 • /
 • Basiscursus PBLS

Instructeurscursus

BTB Fire & Medical Support is een gecertificeerd opleidingsinstituut  voor instructeurs van de Nederlandse Reanimatie Raad. In deze opleiding wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij jonge kinderen en de vaardigheden die bij PBLS van toepassing zijn.
Na het afronden van de cursus dient u nog tweemaal (of éénmaal na eerder een afgeronde BLS opleiding) onder begeleiding van een ervaren docent les te geven. Als dit goed is verlopen wordt u ingeschreven als volledig instructeur met de bevoegdheid om zelfstandig les te geven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Instructeur volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan de juiste voorwaarde te voldoen. De voorwaarde is dat u in het bezit bent van één van onderstaande kwalificaties.

U moet in het bezit zijn van een geldig NRR reanimatie hulpverlenerscertificaat (geregistreerd in CoSy) in combinatie met tenminste één van onderstaande diploma’s en/of certificaten:
• arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5;
• student geneeskunde in het bezit studie voortgang gegevens (i.p.v. propedeuse)
• afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald);
• diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg (SOSA)
• geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, Rode Kruis, NIBHV, Medic First Aid, EFR of DAN)
• geldig certificaat kern-instructeur Zelf Hulp Kameraden Hulp nieuwe stijl van defensie

Wanneer u ook onderwijs wil geven in kinderreanimatie dient u een speciale opleiding te volgen voor PBLS-instructeur. In deze opleiding wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand bij (jonge) kinderen en de vaardigheden die bij PBLS van toepassing zijn.

Na het positief afsluiten van de opleiding bent u Instructeur Kandidaat. U dient dan nog tweemaal onder begeleiding van een ervaren instructeur les te geven. Als het tweemaal lesgeven onder begeleiding goed is verlopen wordt u ingeschreven als volledig instructeur. Vanaf dit moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de NRR te verzorgen.

Om de status van instructeur geldig te houden dient men elke 2 jaar een herhalingscursus te volgen.

E-Learning

Behaal de theorie door middel van E-learning en verkort hiermee de opleiding tot één praktijkdag.

De instructeur is na de opleiding in staat:

 • een correcte demonstratie in geheel en gedeelten te verzorgen van de Basic Life Support bij baby’s (< 1 jaar) en kinderen(1 – 8 jaar), met aandacht voor de verschillen tussen de reanimatiebenadering bij volwassenen en bij baby’s (< 1 jaar) en kinderen (1 – 8 jaar);
 • de training gericht te laten blijven op het aanleren van de reanimatievaardigheid bij (jonge) kinderen;
 • in woord en gedrag uit te dragen dat de cursus vooral gericht is op praktijktraining;
 • in begrijpelijke bewoordingen anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij (jonge) kinderen uit te leggen;
 • een (onderwijsleer)gesprek te leiden over het starten en stoppen van de reanimatie;
 • lesdoelen te formuleren van een bijeenkomst;
 • de training planmatig te verzorgen, gericht op het behalen van de leerdoelen en eindtermen, met behulp van de juiste onderwijsleermethoden;
 • de cursisten te enthousiasmeren en te sturen in hun leerproces;
 • middels product- en procesevaluaties de vorderingen van cursisten te bewaken;
 • de training te richten op het aanleren van de reanimatievaardigheid met behulp van het vierstappenplan en scenariotraining;
 • op positief effectieve wijze feedback te geven;
 • een goede presentatie te verzorgen;
 • de groep zodanig in te delen dat demonstratie en oefeningen een optimaal leerrendement hebben;
 • een zodanige leersituatie te bouwen, dat er competentiegericht gewerkt wordt;
 • hulpmiddelen (waaronder de oefenpop en bijbehorend feedback systeem) op de juiste wijze te onderhouden en te gebruiken;
 • de reanimatievaardigheden bij (jonge) kinderen in zijn context te plaatsen;
 • te werken in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Open Opleiding

Dag 1: 08.00 – 16.00 uur
Dag 2: 13.00 – 17.00 uur

De cursus duurt 1,5 dag (12 uur).

De Basiscursus PBLS duurt anderhalve dag.

Open opleiding

€350,00 per persoon. Exclusief BTW.

Inclusief koffie, thee en frisdranken, luxe lunch (dag 1), cursusmateriaal, cursusboek en certificering bij de NRR & ERC.

Neem bij het aanmelden van groepen contact met ons op voor speciale groepstarieven.

InCompany

Neem voor het aanvragen van een Basiscursus PBLS op uw locatie contact met ons op voor de InCompany tarieven.

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan de juiste voorwaarde te voldoen. De voorwaarde is dat u in het bezit bent van één van onderstaande kwalificaties.

• arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5;
• student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat;
• afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald);
• diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg
• geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, Medic First Aid en Dan )

Als u al volwaardig BLS-instructeur bent, kunt u een verkorte opleiding tot PBLS-instructeur volgen. Wanneer u deze opleiding met succes heeft afgerond, hoeft u maar 1 keer als kandidaat-instructeur succesvol onder begeleiding les te geven alvorens u als volwaardig instructeur wordt geregistreerd.

Rond het middaguur wordt er op onze locatie voor de cursisten een lunch verzorgd met soep, luxe broodjes, warme broodjes, zuivel en fruit. Wij beschikken over een modern koffie apparaat met verse koffiebonen voor koffie, cappuccino en overige koffieproducten. En een koelkast met verschillende soorten frisdrank. Deze dranken zijn onbeperkt en de gehele cursusdag beschikbaar voor onze cursisten.

Kantine voor BHV herhaling
Kantine voor BHV herhaling
Kantine voor BHV herhaling

Praktische informatie:

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 6 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen. Dit aantal is volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
 • De cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een boek zodat zij zich kunnen voorbereiden op de cursus. Het boek dient ook als naslagwerk om na de opleiding de mogelijkheid te bieden om de verschillende onderwerpen nog een keer door te nemen.
 • Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat NRR/ERC.

Direct inschrijven

Open Training InCompany

Open Trainingen

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze BHV Basiscursus?
Neem contact met Dana, Bianca of Ursula op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons