BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Ontruimingsplan maken

Een ontruimingsplan is een vooraf vastgesteld plan dat beschrijft hoe alle aanwezigen in geval van nood het gebouw zo veilig mogelijk kunnen verlaten. Dit plan omvat onder andere de verwachtingen van de BHV'ers bij een ontruiming, stroomuitval, brand of een bommelding. Een ontruimingsplan speelt een cruciale rol in de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is daarom van groot belang bij evacuaties.

Het plan is altijd maatwerk en kan per gebouw of organisatie verschillen. In een zorginstelling met niet-zelfredzame mensen is bijvoorbeeld een andere aanpak vereist dan in een kantoorpand. Het uiteindelijke doel van het plan is echter altijd hetzelfde: ervoor zorgen dat iedereen weet hoe te handelen bij een ontruiming of calamiteit.

In een ontruimingsplan zijn de volgende onderwerpen beschreven:

  • Algemene gegevens en belangrijke telefoonnummers;
  • Plattegrond van het pand / ontruimingsplattegrond;
  • Alarmeringsprocedure en de procedure bij een ontruiming;
  • Instructies bij een ontruiming en de taken van de BHV-organisatie;
  • Instructies voor oefeningen, zoals het logboek van de BHV-organisatie.

Hulp nodig met het plan of met een plattegrond?

Wij bieden de mogelijkheid om samen met de opdrachtgever een volledig ontruimingsplan te schrijven, waarmee u goed voor de dag kunt komen.

Een ontruimingsplattegrond is een essentieel onderdeel van het ontruimingsplan en is cruciaal tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten. Op een ontruimingsplattegrond worden alle belangrijke informatiepunten aangegeven, waaronder vluchtroutes, verzamelplaatsen, blusmiddelen en EHBO-middelen, weergegeven met pictogrammen. In het kader van brandveiligheid dienen de ontruimingsplattegronden aanwezig te zijn op A3-formaat. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan de meest recente veiligheidseisen. Dit verzekert u ervan dat de plattegronden voldoen aan de juiste NEN-normering en eisen.

Wij helpen u hier graag mee.

Wettelijke verplicht
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.