BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Risico Inventarisatie en Evaluatie

De RI&E inventariseert de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers.

Elke onderneming hecht groot belang aan goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht werkgevers een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Werkgevers moeten een overzicht opstellen van de risico’s die in de onderneming kunnen voorkomen. Met behulp van de Risico Inventarisatie en Evaluatie kan een onderneming deze risico’s aanpakken, waardoor arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen worden beperkt.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen

De RI&E omvat een inventarisatie van aanwezige gevaren en reeds genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het evalueren van de risico's verbonden aan deze gevaren en de prioritering daarvan zijn essentiële onderdelen.

Het Plan van Aanpak, opgenomen in de RI&E, specificeert welke maatregelen genomen moeten worden om de risico's aan te pakken en binnen welke termijn. Dit plan vermeldt tevens wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregelen.

Er kunnen aanvullende inventarisaties nodig zijn, bijvoorbeeld bij hoge geluidsniveaus op de werkplaats, de omgang met gevaarlijke stoffen of het gebruik van risicovolle machines. Ook moet de RI&E rekening houden met bijzondere categorieën werknemers, zoals minderjarigen, zwangere vrouwen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Toetsing: Na uitvoering van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moet deze extern worden getoetst. Als u een contract heeft met een gecertificeerde arbodienst, kunnen zij de toetsing verzorgen. Zonder aansluiting kunt u de toetsing laten uitvoeren door een gecertificeerd kerndeskundige, die beoordeelt of de RI&E aan alle eisen voldoet. Toetsing is niet nodig als de werknemers gezamenlijk maximaal 40 uur werken, het bedrijf niet meer dan 25 werknemers heeft, of als een erkend RI&E-instrument van het Steunpunt RI&E gebruikt wordt dat specifiek is voor de branche.

Wij voeren de RI&E graag uit

Wij kunnen het opstellen, herzien of toetsen van uw RI&E volledig uit handen nemen. Onze veiligheidskundige bezoekt uw bedrijf om op een praktische en grondige wijze de risico’s in kaart te brengen. Deze worden vervolgens samengevat in een Plan van Aanpak. Dit plan biedt een heldere leidraad voor de stappen die u moet nemen om een veilige situatie zonder risico’s te bereiken.
Wij helpen u hier graag mee.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.