BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Noodscenario; uitbreiding in uw RI&E

Noodscenario laten opstellen

Elke onderneming hecht groot belang aan goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht elke werkgever een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Werkgevers dienen een overzicht op te stellen van de risico’s die in de onderneming kunnen voorkomen. Met de juiste plannen en een noodscenario kan een onderneming deze risico’s aanpakken en daarmee arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen beperken.

Voordat een besloten ruimte betreden kan worden, moet een veiligheidskundige een noodscenario opstellen. Dit scenario beschrijft alle mogelijke risico's in de besloten ruimte en specificeert de toegestane en verboden gebieden, alsook de procedures voor een reddingsoperatie. Bij BTB Fire & Medical Support BV hebben wij een eigen veiligheidskundige in dienst die verantwoordelijk is voor het opstellen van noodscenario’s. 

Wat is een besloten ruimte?

Besloten ruimtes zijn ruimtes die over het algemeen niet gemakkelijk toegankelijk zijn en ook niet snel verlaten kunnen worden. Deze ruimtes brengen gevaren met zich mee zoals verstikking, bedwelming of vergiftiging. Vaak is de ventilatie in deze ruimten niet adequaat voor veilig werken, zoals inspectie, schoonmaken, onderhoud en reparaties. Voorbeelden van besloten ruimten zijn (scheeps)tanks, reactieketels, gierkelders, riolen, leidingkelders en diepe sleuven (dieper dan 2 meter).

Het werken in besloten ruimtes brengt aanzienlijke veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee. De hulpverlening in deze ruimtes is vaak complex en vereist specialistische vaardigheden voor een correcte uitvoering.

Een ruimte wordt als besloten beschouwd wanneer deze beperkte toegankelijkheid heeft en er een risico bestaat op verstikking, bedwelming of vergiftiging. Meestal is er slechts één smalle ingang die ook als uitgang dient.

Wettelijk verplicht
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.