BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

BHV Ploegleider Basiscursus

Wanneer uw bedrijf over een grotere BHV organisatie beschikt is het raadzaam de leiding over een BHV-inzet in handen van een “Ploegleider BHV” te geven.

LEIDING GEVEN AAN EEN BHV INZET

Wanneer uw bedrijf over een grotere BHV organisatie beschikt is het raadzaam de leiding over een BHV-inzet in handen van een “Ploegleider BHV” te geven. Deze ploegleider is opgeleid om aan een groep BHV’ers leiding te geven tijdens een calamiteiteninzet. Daarnaast is de ploegleider na de opleiding in staat om met de BHV-ploeg kleine oefeningen te doen zodat het niveau van uw BHV-organisatie op een hoog peil blijft.

PLOEGLEIDER BHV, SCENARIO’S OEFENEN

Onze opleiding is zeer praktisch ingericht. Onze instructeur oefent met de cursisten op welke wijze er moet worden gehandeld bij een ongeval, brand en een ontruiming. Zij leren op welke wijze zij leiding moeten geven aan een BHV inzet. De cursisten zorgen met een eigen inbreng dat situaties in de eigen organisatie worden behandeld. En dat zij deze scenario’s kunnen uitwerken in oefeningen waarmee de eigen BHV organisatie kan worden getoetst en de huidige kennis op peil kan worden gehouden.

Leerdoelen

 • Heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening;
 • Heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen;
 • Herkent BHV voorzieningen en BHV-middelen;
 • Heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV;
 • Heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV inzet;
 • Kan leiding geven aan een inzet van een BHV ploeg;
 • Kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening;
 • Heeft inzicht in de samenwerking met de professionele hulpverleningsdiensten.

Eerstvolgende cursus


Loopkantstraat 2E, Uden
van dinsdag 29 oktober 2024
t/m dinsdag 05 november 2024
In bezit van een geldig BHV certificaat

Lesprogramma

 • Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider;
 • Werken met scenario’s;
 • Leidinggeven aan de BHV-inzet;
 • Alarmering- en communicatiemiddelen.
Ploegleider Cursus

Certificering

Certificering van BTB Fire & Medical Support. Ook is der de mogelijkheid voor certificering van het NIBHV.

Faculty

Onze instructeurs zijn experts op het gebied van BHV en zijn op de hoogte van de laatste wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en ploegleider. 

Inhoud

 • Wet en regelgeving Bedrijfshulpverlening en de Ploegleider;
 • Werken met scenario’s;
 • Leidinggeven aan de BHV-inzet;
 • Alarmering- en communicatiemiddelen.

Cursustijd

09.00 – 17.00 uur (2 dagen).

Een standaard BHV Ploegleider wordt verdeeld over twee dagen. Op deze wijze is het mogelijk om een Ploegleider optimaal voor te bereiden op zijn verantwoordelijke taak. En heeft de Ploegleider voldoende kennis en vertrouwen om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Op de tweede dag van onze opleiding worden de cursisten uitgedaagd om de hulpverlening op hun eigen organisatie te betrekken en dit ook in de praktijk uit te voeren.

Vooropleiding en vrijstelling

Voor deelname aan de cursus Ploegleider is het noodzakelijk in bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Informatie

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 8 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen;
 • De cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een boek zodat zij zich kunnen voorbereiden op de cursus. Het boek dient ook als naslagwerk om na de opleiding de mogelijkheid te bieden om de verschillende onderwerpen nog een keer door te nemen. Lesdag 2 wordt afgesloten met een toets;

Cursusdata

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.