BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) - Herhaling

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHAK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt.

EHAK HERHALINGSCURSUS

EERSTE HULP BIJ WERKEN MET KINDEREN, EEN HERHALING VAN DE PRAKTIJK

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHAK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie.

Eerste Hulp aan Kinderen verschilt wezenlijk van Eerste Hulp aan Volwassenen, zowel omdat de lichaamsbouw bij kinderen anders is als dat de benadering van een kind anders behoort te gaan.
De eerste hulp aan kinderen wordt beïnvloed door de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Verder is de kans op bepaalde ongelukken bij kinderen groter dan bij een volwassene. Een kind kan gevaar niet goed inschatten en kinderen kunnen speciale kinderziekten krijgen.

Eindtermen en beheersing na de training: De cursist:

 • Kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • Is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
 • Is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
 • Heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • Heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen

Eerstvolgende cursus


Loopkantstraat 2E, Uden
maandag 24 juni 2024

Lesprogramma

 • Uitwendige wonden
 • Bloedingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Verstuikingen en kneuzingen
 • Voor✓ Insectensteken en dierenbeten/krabwonden
 • Brandwonden
 • Vergiftiging
 • Oogletsels
 • Problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, Bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
 • Ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, Kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
 • Circulatiestilstand (reanimatie)
094E71a3 Adbb 4D79 8227 5212F3038b5a

Certificering

Opleiding Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) met officiële Oranje Kruis certificering

Faculty

De EHAK Basiscursus van het Oranje Kruis wordt gegeven door ervaren instructeurs. De cursus wordt geleid door een instructeur die gecertificeerd is door het Oranje Kruis. 

Inhoud

 • Algemene hulpverleningsregels;
 • Regels voor het melden en alarmeren;
 • Uitgangspunten voor de Eerste Hulp;
 • De Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling;
 • Kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen;
 • Kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen;
 • Het uitvoeren van Eerste Hulp handelingen.

Cursustijd

OPEN OPLEIDING

08.30 – 12.30 uur

De EHAK herhalingscursus duurt een halve dag.

Vooropleiding en vrijstelling

Een geldig certificaat EHAK geeft toegang tot herhaling Eerste Hulp.

Informatie

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen;

Cursusdata

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.