BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) Herhaling

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHAK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt.

EHAK Herhalingscursus

Eerste Hulp bij werken met kinderen, een herhaling van de praktijk

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHAK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie.

Eindtermen en beheersing na de training: De cursist:

✓ Kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
✓ Is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
✓ Is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
✓ Heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
✓ Heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
✓ Heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen

De cursist kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:
✓ Uitwendige wonden
✓ Bloedingen
✓ Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
✓ Verstuikingen en kneuzingen
✓ Voorwerpen in neus, oor, mond en huid
✓ Insectensteken en dierenbeten/krabwonden
✓ Brandwonden
✓ Vergiftiging
✓ Oogletsels
✓ Problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, Bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
✓ Ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, Kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
✓ Circulatiestilstand (reanimatie)

EHAK opleiding met officiële Oranje Kruis certificering

Iedere houder van een geldig diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer hij/zij Eerste Hulp verleent.

Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK) Herhaling
  • Uden
  • 1/2 dag
Bekijk beschikbare data
Incompany training
Onderdelen van de cursus
  • Algemene hulpverleningsregels;
  • Regels voor het melden en alarmeren;
  • Uitgangspunten voor de Eerste Hulp;
  • De Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling;
  • Kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen;
  • Kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen;
  • Het uitvoeren van Eerste Hulp handelingen.
Open opleiding

08.30 – 12.30 uur

De EHAK herhalingscursus duurt een halve dag.

Open opleiding

€110,50 per persoon. Exclusief BTW.

Inclusief koffie, thee en frisdranken, cursusmateriaal en certificering bij het Oranje Kruis.

Neem bij het aanmelden van groepen contact met ons op voor speciale groepstarieven.

InCompany

Neem voor het aanvragen van een EHAK Herhalingscursus Oranje Kruis op uw locatie contact met ons op voor de InCompany tarieven.

Het certificaat EHAK geeft toegang tot herhaling Eerste Hulp.

Praktische informatie
  • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 12 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen;
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.