BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Kleine blusmiddelen

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de manieren waarop u, als niet-deskundige, met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kunt blussen.

Vastgesteld is dat in ongeveer 85% van beginnende branden men dit kan blussen met kleine blusmiddelen. Omdat het gebruik van een brandblusmiddel niet vanzelfsprekend is bieden wij de cursus “gebruik kleine blusmiddelen” aan.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de manieren waarop u, als niet-deskundige, met de kleine blusmiddelen een beginnende brand kunt blussen. Allereerst worden de regels die gelden bij het optreden na de ontdekking van brand behandeld. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het verschijnsel brand in theorie. Daarna wordt ingegaan op het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen door middel van een praktische vaardigheidstraining.

Lesprogramma

Theorie

 • Theorie/introductie brandblussers. 
 • Basis functionaliteit brandblusser;
 • Alarmering, hoe te handelen bij incidenten;
 • Afbakenen rol BHV binnen brandbestrijding;
 • Welke kleine blusmiddelen, waar te gebruiken. Aandacht nevenschade;
 • Oefen met brandblussers.

 

Vaardigheidstraining blustoestellen/technieken:

 • Blussen van een vloeistof(gas)brand;
 • Blussen van een computer en afvalbak;
 • Blussen op spanningvoerende delen meterkast;
 • Werken met blusdeken op brandende pop;
 • Wat wel/niet doen met vlam in de pan.
Bedrijfsbezoek Ems 02 (1)

Certificering

Faculty

Inhoud

Cursustijd

2,5 uur

Vooropleiding en vrijstelling

Informatie

Cursusdata

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.