BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

VCA - VOL

De cursus VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) is bedoeld voor leidinggevenden vanaf het niveau meewerkend voorman.

VCA VOL CURSUS EN EXAMEN

De VCA kwalificatie is ontwikkeld om aannemers volgens vast criteria te beoordelen op hun veilige werkwijze. Dit biedt opdrachtgevers van aannemers meer zekerheid op een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. Een VCA gecertificeerde aannemer voldoet aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Een opdrachtgever kan tevens bepaalde VCA-certificatie vereisen.

De cursus VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) is bedoeld voor leidinggevenden vanaf het niveau meewerkend voorman. Elke leidinggevende die op projecten aanwezig is, moet de opleiding hebben gevolgd.
Deze VCA cursus geeft u inzicht in het begrip veiligheid. De cursus laat zien wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn van verschillende ongevallen.

VCA – VOL, INZICHT IN HET BEGRIP VEILIGHEID

Onze opleiding en het boek bereiden de cursist voor op het noodzakelijke examen. Dit examen bestaat uit 70 meerkeuze vragen met elk 3 antwoordmogelijkheden. De cursist is geslaagd bij minder dan 21 foute antwoorden. Na afloop van de cursus ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.

Lesprogramma

 • Wetgeving;
 • Gevaren, risico’s en preventie;
 • Ongevallen: oorzaken en preventie;
 • Veiligheidsgedrag;
Construction Worker 569149 1920

Certificering

Na afloop van de cursus ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.

Faculty

Onze instructeurs zijn expert op het gebied van veiligheid en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de arbowet. 

Inhoud

 • Wetgeving;
 • Gevaren, risico’s en preventie;
 • Ongevallen: oorzaken en preventie;
 • Veiligheidsgedrag;
 • Taken, rechten, plichten en overleg;
 • Procedures, instructies en signalering;
 • Voorbereiding op noodsituaties;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand en explosie;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 • Elektriciteit;
 • Ergonomische werkplek;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursustijd

OPEN OPLEIDING

08.30 – 15.30 uur
Examen: 15.30 – 17.00 uur

De VCA – VOL cursus duurt één dag.

Het VCA examen vindt plaats na afloop van de cursus. Het examen start om 15:30 uur. De vragenlijst wordt ingevuld op de computer.

Vooropleiding en vrijstelling

Er is geen vooropleiding noodzakelijk voor de VCA-VOL cursus.

Informatie

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 20 cursisten;
 • De cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een boek zodat zij zich kunnen voorbereiden op de cursus. Het boek dient ook als naslagwerk om na de opleiding de mogelijkheid te bieden om de verschillende onderwerpen nog een keer door te nemen;

Cursusdata

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.