BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Ontruimingsoefening: 3 fases

Als alles goed gaat, zullen uw medewerkers de gevolgde trainingen niet in de praktijk hoeven te brengen. Echter, wanneer het toch nodig blijkt, moeten zij goed kunnen functioneren. Elke organisatie dient regelmatig te oefenen met ontruimen. De BHV-organisatie kan door middel van een ontruimingsoefening controleren of het huidige ontruimingsplan nog naar behoren functioneert. Het doel van een ontruimingsoefening is om de werkwijze te verbeteren, zodat medewerkers weten hoe zij het pand snel en veilig kunnen verlaten en de BHV-organisatie weet hoe zij de ontruiming moeten begeleiden.

Oefenen op het eigen terrein en binnen de gebouwen van uw organisatie heeft altijd de voorkeur boven trainen op een gesimuleerde locatie. Dit zorgt ervoor dat de theorie direct in de praktijk van de ontruimingsoefening gebracht en getoetst kan worden.

Wij verdelen onze ontruimingsoefening in drie fasen. Wij adviseren organisaties die voor de eerste keer oefenen, alle drie de fasen te doorlopen. Het is echter ook mogelijk om een van deze fasen te kiezen.

Ontruimingsoefening in 3 fases

Door de onderstaande opzet in drie fasen te volgen, bereikt u een hoog niveau van betrokkenheid, waardoor u de kans krijgt om geleidelijk te wennen aan en de ontruiming eigen te maken. Het is echter mogelijk om een van de fasen te kiezen om specifiek het ontruimen te oefenen. Artikel 15 van de Arbowet vereist dat men in een noodsituatie moet kunnen alarmeren en evacueren. Daarom adviseert de overheid om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.

Elke oefening wordt aangepast aan de organisatie. In fase 1 wordt niet in de praktijk geoefend, maar met een plattegrond (Table-Top oefening). In de fasen 2 en 3 wordt wel praktisch geoefend. We gaan graag met u in gesprek om de ontruimingsoefening zo optimaal mogelijk in te vullen. Tijdens de praktijkoefeningen zal geen deelname van externe hulpdiensten plaatsvinden. Wel kunnen we de oefening voorzien van realistische elementen zoals rook en ondersteuning van externe hulpverleners, zoals een ambulance met hulpverleners via onze eigen organisatie.

Van iedere ontruiming kan een verslag worden gemaakt voor uw eigen administratie en BHV-organisatie.

Img 1981

Ontruimingsoefening fase 1, aangekondigd

Oefening met plattegrond (2 uur, 1 instructeur)

 • Alleen BHV aanwezig;
 • Beknopte inleiding eigen calamiteitenplan;
 • Structuur en opbouw wordt aangegeven;
 • Oefening op plattegrond;
 • Communicatie;
 • Compleet plan gebruiken en in werking stellen;
 • Evaluatie in besloten groep.
Img 2033

Ontruimingsoefening fase 2, aangekondigd

Praktische ontruiming (3 uur, 1 instructeur)

 • Alleen BHV aanwezig;
 • Tijd en dag is bekend;
 • Gedeelte van object gebruiken;
 • Een deel van de BHV organisatie is hulpverlener, de anderen zijn slachtoffer;
 • Evaluatie in besloten groep.

Bij fase 2 wordt de ontruimingsoefening aangekondigd. Voor elke oefening is er een korte briefing, zodat de deelnemers weten wat er van hen verwacht wordt. Vervolgens vindt de praktische uitvoering van de ontruiming plaats. Tijdens de uitvoering van de oefeningen kan eventueel gebruikgemaakt worden van oefenpoppen, enscenerings- en simulatiematerialen, zoals een rookmachine, lichtslang, knetterkast, Soundbox, Warning Disc, Silk flame en de slow-whoop. Het is ook mogelijk om een lotusslachtoffer aan de oefening toe te voegen. Na afloop houdt de instructeur met de deelnemers een beknopte evaluatie. Deze evaluatie kan worden verwerkt in een schriftelijk verslag, dat digitaal aan u wordt aangeleverd voor de administratie van de bedrijfshulpverlening.

Naamloos 2 (1)

Ontruimingsoefening fase 3, onaangekondigd

Praktische ontruiming (3 uur, 2 instructeurs)

 • BHV aanwezig en overig personeel eventueel aanwezig;
 • Tijd en dag bekend bij directie/coördinator;
 • Gedeelte van object gebruiken;
 • Praktisch beoefenen van het gehele calamiteitenplan;
 • Evaluatie met alle deelnemers;
 • Schriftelijke verslaglegging.

Een fase 3-oefening wordt op dezelfde manier uitgevoerd als een fase 2-oefening. Echter, bij deze ontruimingsoefening zijn slechts een beperkt aantal personen op de hoogte. Het voordeel hiervan is dat de BHV-organisatie onvoorbereid in actie moet komen, waardoor zij direct wordt geconfronteerd met de uitdagingen die bij een ontruiming komen kijken.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.