VCA Basiscursus

Op uw locatie

VCA cursus en examen op uw locatie

De VCA kwalificatie is ontwikkeld om aannemers volgens vast criteria te beoordelen op hun veilige werkwijze. Dit biedt opdrachtgevers van aannemers meer zekerheid op een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering. Een VCA gecertificeerde aannemer voldoet aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet. Een opdrachtgever kan tevens bepaalde VCA-certificatie vereisen.

De cursus VCA Basisveiligheid is bestemd voor medewerkers van organisaties die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-) chemische industrie, metaal, elektro, transport en logistiek.
Deze VCA cursus geeft u inzicht in het begrip veiligheid. De cursus laat zien wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn van verschillende ongevallen.

 

VCA Basisveiligheid, inzicht in het begrip veiligheid

Onze opleiding en het boek bereiden de cursist voor op het noodzakelijke examen. Dit examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen met elk 3 antwoordmogelijkheden. De cursist is geslaagd bij minder dan 13 foute antwoorden. Na afloop van de cursus ontvangen de geslaagde deelnemers het persoonscertificaat. Dit certificaat is tien jaar geldig en is voorzien van de logo’s van de Raad voor de Accreditatie en de VCA exameninstantie.

Basisveiligheid VCA of VCA – VOL?

Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers. VCA-VOL is bestemd voor leidinggevenden van operationele medewerkers.

Onderdelen van de cursus:

 • Wetgeving;
 • Gevaren, risico’s en preventie;
 • Ongevallen: oorzaken en preventie;
 • Veiligheidsgedrag;
 • Taken, rechten, plichten en overleg;
 • Procedures, instructies en signalering;
 • Voorbereiding op noodsituaties;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand en explosie;
 • Arbeidsmiddelen;
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden;
 • Elektriciteit;
 • Ergonomische werkplek;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

InCompany

De tijden van de VCA Basiscursus worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. De cursus kan over één of meerdere dagen worden verdeeld.

Wij verzorgen de VCA Basiscursus op uw locatie ook in de avond of op zaterdag.

De VCA Basiscursus duurt één dag.

Het VCA examen vindt plaats na afloop van de cursus. De vragenlijst wordt ingevuld op de computer.

Praktische informatie:

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 20 cursisten;
 • De cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een boek zodat zij zich kunnen voorbereiden op de cursus. Het boek dient ook als naslagwerk om na de opleiding de mogelijkheid te bieden om de verschillende onderwerpen nog een keer door te nemen;
 • Na afloop van de cursus ontvangt u het certificaat in de vorm van een VCA legitimatiepas op creditcardformaat.

Er is geen vooropleiding noodzakelijk voor de VCA Basiscursus.

Deze cursus op onze locatie?

   Open opleiding

Incompany aanvragen

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze VCA basiscursus?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons