BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Basic Instructor Course PBLS

In deze cursus leert u op welke wijze een kinderreanimatiecursus dient te worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Instructeurscursus

Wilt u zelf een kinderreanimatie opleiding geven die door de Nederlands Reanimatie Raad (NRR) en het European Resuscitation Council (ERC) wordt erkend? Met deze cursus worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd. Naast de reanimatie vaardigheden besteden wij aandacht aan de didactische principes van het reanimatie onderwijs. De PBLS opleiding is een aanvulling op de BLS/AED (reanimatie op volwassenen) opleiding omdat het zich richt op de reanimatie van kinderen en baby’s. Het is echter altijd mogelijk om alleen voor een PBLS opleiding te kiezen. Na het succesvol afronden van de opleiding is het mogelijk om zelf reanimatie opleidingen te verzorgen en aan uw cursisten een NRR certificaat uit te reiken.

Na het afronden van de cursus dient u nog tweemaal (of éénmaal na eerder een afgeronde BLS opleiding) onder begeleiding van een ervaren docent les te geven. Als dit goed is verlopen wordt u ingeschreven als volledig instructeur met de bevoegdheid om zelfstandig les te geven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Instructeur volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad

Inhoud cursus:
In deze cursus leert u op welke wijze een kinderreanimatiecursus dient te worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Leerdoelen:
De cursist is na de opleiding in staat:

 • een correcte demonstratie in geheel en delen te verzorgen van de Basic Life Support bij kinderen en baby’s.
 • het belang van het zo snel mogelijke defibrilleren bij een circulatiestilstand aan de cursist over te brengen;
 • in woord en gedrag uit te dragen dat de cursus vooral gericht is op praktijktraining;
 • in begrijpelijke bewoordingen anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij kinderen en baby’s uit te leggen.
 • basale juridische aspecten m.b.t. de AED te onderwijzen;
 • een (onderwijsleer)gesprek te leiden over het starten en stoppen van de reanimatie;
 • lesdoelen te formuleren van een bijeenkomst;
 • de training planmatig te verzorgen, gericht op het behalen van de leerdoelen en eindtermen, met behulp van de juiste onderwijsleermethoden;
 • de cursisten te enthousiasmeren en te sturen in hun leerproces;
 • middels product- en procesevaluaties de vorderingen van cursisten te bewaken;
 • de training te richten op het aanleren van de reanimatievaardigheid met behulp van het vierstappenplan en scenariotraining;
 • op positief effectieve wijze feedback te geven;
 • een goede presentatie te verzorgen;
 • de groep zodanig in te delen dat demonstratie en oefeningen een optimaal leerrendement hebben;
 • een zodanige leersituatie te bouwen, dat er competentiegericht gewerkt wordt;
 • hulpmiddelen (waaronder de oefenpop en bijbehorend feedback systeem) op de juiste wijze te onderhouden en te gebruiken;
 • het gebruik van de AED in zijn context te plaatsen;
 • een AED te controleren op bruikbaarheid, veiligheid en storingvrij zijn;
 • te werken in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Na het afsluiten van de cursus bent u Instructeur Kandidaat. Onder begeleiding van een ervaren instructeur dient u nog tweemaal les te geven aan een groep cursisten. Na een goed verloop van deze ervaringsopdrachten wordt u ingeschreven als volledig instructeur. Vanaf dit moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) te verzorgen.

Faculty:
Deze cursus wordt gegeven door een PBLS instructeur. Onze instructeur beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De opleiding wordt afgesloten met een examen waarbij de cursist wordt getoetst op zijn praktische vaardigheden.
Om toegelaten te worden tot de opleiding dient u aan de juiste voorwaarde te voldoen. De voorwaarde is dat u in het bezit bent van één van onderstaande kwalificaties.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de Instructeurscursus ontvangt u een Basic Instructor Course PBLS certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).
Om het certificaat geldig te houden dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– De Instructeur moet in een periode van twee jaar instructie geven op tenminste twee cursussen;
– De Instructeur dient elke twee jaar een Herhaalcursus voor Instructeurs te volgen bij een door de NRR erkende Cursusorganisator;
– De Instructeur dient tijdig de jaarlijkse bijdrage aan de NRR te betalen.

Basic Instructor Course PBLS
 • Uden
 • 2 dagen
Bekijk beschikbare data
Incompany training
De instructeur is na de opleiding in staat tot
 • Het geven van een demonstratie;
 • Lesstof overbrengen aan een cursist;
 • In begrijpelijke bewoordingen uitleg geven aan de cursist;
 • Formuleren van lesdoelen;
 • Trainingsplan maken;
 • Enthousiasme overbrengen aan cursisten;
 • Scenariotrainingen verzorgen;
 • Presentatie maken;
 • Hulpmiddelen;
 • Automatische Externe Defibrillator (AED).
Open opleiding

Dag 1: 08.30 – 17.00 uur
Dag 2: 08.30 – 17.00 uur
(Tussen de 2 cursusdagen zit ca. 6 tot 10 weken)

De Basiscursus PBLS duurt anderhalve dag.

€495,00 per persoon. Exclusief BTW.
Inclusief koffie, thee en frisdranken, luxe lunch , cursusmateriaal, PBLS cursusboek en certificering bij de NRR & ERC.

Neem bij het aanmelden van groepen of InCompany aanvragen contact met ons op voor speciale groepstarieven.

Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. Alle cursisten die aan de cursus beginnen moeten over een PBLS hulpverlener certificaat van de NRR beschikken. Dit certificaat mag maximaal 1 jaar oud zijn. Tevens dient u de vaardigheden ook daadwerkelijk te beheersen en te kunnen demonstreren bij aanvang van de cursus.

Rond het middaguur wordt er op onze locatie voor de cursisten een lunch verzorgd met soep, luxe broodjes, warme broodjes, zuivel en fruit. Wij beschikken over een modern koffie apparaat met verse koffiebonen voor koffie, cappuccino en overige koffieproducten. En een koelkast met verschillende soorten frisdrank. Deze dranken zijn onbeperkt en de gehele cursusdag beschikbaar voor onze cursisten.

Praktische informatie
 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 6 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen. Dit aantal is volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
 • De cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een boek zodat zij zich kunnen voorbereiden op de cursus. Het boek dient ook als naslagwerk om na de opleiding de mogelijkheid te bieden om de verschillende onderwerpen nog een keer door te nemen.
 • Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat NRR/ERC.
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.