Sponsoring

Maatschappelijk betrokken, ondersteunend in culturele, sport en maatschappelijke activiteiten

BTB Fire & Medical Support B.V. is een maatschappelijk betrokken onderneming, zowel op landelijk als op regionaal en lokaal gebied. Wij ondersteunen culturele, sport en maatschappelijke activiteiten.

BTB BHV Opleidingen ontvangt wekelijks sponsorverzoeken. Hieronder hebben wij beschreven wat wij van sponsoring verwachten en op welke wijze wij dit in willen vullen.

Voordeel voor beide partijen

Bij sponsoring moeten beide partijen voordeel betrekken uit de gemaakte afspraken.  De sponsoring moet voor BTB mogelijkheden bieden voor merkpositionering, marketing en publiciteit. BTB richt zich op de bedrijfshulpverlening op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Maatschappelijke betrokkenheid

BTB kiest bij sponsoring voor projecten waarbij een langdurige relatie tot stand kan worden gebracht en waarmee maatschappelijke betrokkenheid door het bedrijf en/of de medewerkers kan worden uitgedragen.  BTB beschikt over een Brabantse mentaliteit en een grote betrokkenheid bij de vestigingsplaats Uden.

Het aanvragen van sponsoring is mogelijk via ferry@btbfireandmedical.nl. Door de grote vraag kunnen wij helaas niet op alle verzoeken in gaan. Wij vragen hiervoor u begrip.