BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Ontruimingsplan

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is een van te voren vastgesteld plan waarin staat beschreven hoe in geval van nood alle aanwezigen het gebouw zo veilig mogelijk kunnen verlaten. Hierin staat onder andere beschreven wat er verwacht wordt van de BHV’ers bij bijvoorbeeld een ontruiming, stroomuitval, brand of een bommelding.
Een ontruimingsplan speelt een grote rol tijdens de voorbereiding op eventuele calamiteiten en is hierdoor van belang bij een evacuatie.
Een ontruimingsplan is altijd een op maat gemaakt document en kan er voor ieder gebouw of organisatie anders uit zien. In een zorginstelling met niet zelfredzame mensen is bijvoorbeeld een andere aanpak vereist dan bij een kantoorpand. Het ontruimingsplan heeft wel éénzelfde doel: ervoor zorgen dat iedereen weet hoe er gehandeld moet woren bij een ontruiming/calamiteit.


In een ontruimingsplan staan o.a. de volgende onderwerpen beschreven:

  • Vluchtroutes;
  • Nooduitgangen en normale uitgangen;
  • Brandblussers, brandhaspels en handbrandmelders;
  • Verzamelplaats;
  • Brancards en evacuatiestoelen;
  • Schakelaars, afsluiters, schakelkasten en andere belangrijke installaties;
  • Ontruimingspaneel / brandmeldinstallatie;
  • EHBO koffers en AED’s (automatische externe defibrillator)
Waar hangt een ontruimingsplattegrond?

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld voor preventief gebruik en zodat men zich kan oriënteren. De plattegronden vind je daardoor op plaatsen waar veel mensen komen, zoals binnenkomst/receptie, liften, trap-hal, koffiecorners en toiletgroepen.

Wettelijke verplichting ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplattegrond is verplicht als het gebouw een brandmeldinstallatie heeft. Een ontruimingsplattegrond is een onderdeel van het ontruimingsplan.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.