Brandwacht

24/7 door geheel Nederland

Van inzet tot coördinatie

Wij leveren Rijksgediplomeerde  brandwachten voor al uw projecten en situaties waarbij specialisten in brandveiligheid en brandpreventie nodig zijn.
Onze brandwachten treffen maatregelen om beginnende branden te voorkomen. Daarnaast houden zij toezicht bij werkzaamheden met een verhoogd risico op brand. Naast preventief toezicht kunnen onze brandwachten handelen in geval van nood. Zij bestrijden beginnende branden en kunnen hulp bieden bij ontruimingen.
Wij leveren brandwachten met VCA (VOL) diploma en/of EHBO diploma. Hierdoor zijn zij in staat levensreddende en overige medische handelingen uit te voeren en gebruik te maken van de AED defibrillator.

Onze brandwachten zijn 24/7 beschikbaar

Onze brandwachten zijn zeer ervaren omdat ze dagelijks werkzaam zijn op evenementen, televisiestudio’s, winkelcentra, scholen en industrieprojecten. Naast het inzetten van brandwachten voor korte projecten zetten wij ook brandwachten in voor periodes van bijvoorbeeld een jaar of plaatsen wij brandwachten bij onze opdrachtgevers in vaste dienst. Onze brandwachten zijn iedere week 7 dagen en 24 uur per dag inzetbaar.

Brandwacht

Op locaties en bij objecten waar speciale eisen worden gesteld op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding houdt een brandwacht preventief toezicht. Bij een calamiteit kunnen brandwachten repressief optreden en levensreddend handelen.

Brandwachten in de industrie

Bij heetwerkzaamheden en/of laswerkzaamheden aan installaties, machines of gebouwen is het risico op brand groter. Wij leveren brandwachten en kunnen die dienst uitbreiden met safety officers en alle aanvullende materialen.

Brandwachten in kantoren of (zorg) instellingen

De lokale brandweer stelt eisen aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling, bouwtechnisch en m.b.t. alarmering en detectie van rook en brand. Is dit niet in orde, dan eist de brandweer/verzekeraar de aanwezigheid van brandwachten. Onze brandwachten houden toezicht op de brandveiligheid. Bij een calamiteit kunnen brandwachten repressief optreden, levensreddend handelen.

Brandwachten bij dakwerkzaamheden

Werkzaamheden aan het dak van een pand kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Adequaat handelen bij kleine branden is belangrijk om de gevolgen te beperken. Brandwachten kunnen toezicht houden bij de werkzaamheden en het brandveiligheidsmateriaal leveren.

Brandwachten bij evenementen

Evenementenlocaties zijn betreft brandveiligheid vaak niet ingericht op de grote groepen mensen. In veel gevallen eist de gemeentelijke brandweer toezicht van brandwachten. Naast brandwachten is het ook mogelijk EHBO-ers bij ons in te huren, uitgerust met alle benodigde materialen

Repressief brandweerpersoneel bij brandweerkorpsen of bedrijfsbrandweer

Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen? Wij kunnen de manschappen, brandweerchauffeurs en bevelvoerders leveren voor uw bedrijfsbrandweer/brandweerkorps. Ons brandweerpersoneel is repressief, PPMO gekeurd en IFV opgeleid.

Brandwacht nodig?

Onze brandwachten zijn inzetbaar bij bijvoorbeeld evenementen, uitgaanlocaties,  theaters, bioscopen, parkeergarages, bouwplaatsen, petrochemie, industrie, winkelcentra, verzorgingstehuizen en openbare instellingen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het inhuren van brandwachten?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons