BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Brandblusmiddelen onderhoud

Controle, keuring, hervulling en vervanging

Brandblusmiddelen vormen een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsveiligheid. In alle gebouwen zijn brandslanghaspels aanwezig. Afhankelijk van de risico’s in het gebouw moeten er ook voldoende draagbare blustoestellen zijn om een beginnende brand zo snel mogelijk te bestrijden.

Het is een wettelijke verplichting om periodiek de aanwezige brandblusmiddelen in het bedrijf te laten keuren door een daartoe gecertificeerd bedrijf. De NEN norm, branchevereniging, brandweer en verzekeringsmaatschappij eisen dat de keuring jaarlijks wordt uitgevoerd.

Onderhoud brandblusmiddelen op uw locatie

De controle vindt plaats op uw locatie. Onze monteur beschikt over alle mogelijke middelen om de controle, vulling, keuring en eventuele vervanging ter plekke uit te voeren. Indien wij genoodzaakt om de reparatie in onze eigen werkplaats uit te voeren dan zullen wij zorg dragen voor een tijdelijk  vervangende blusmiddel. Deze vervangende blustoestellen leveren wij geheel kosteloos ten tijde van de afwezigheid van uw eigen blusmiddel.

Ontzorgen

Onze organisatie houdt voor u bij wanneer de werkzaamheden opnieuw plaats moeten vinden. Wij nemen ruim van te voren contact met u op om de jaarlijkse keuring in te plannen. Het is mogelijk om de keuring en controle van u AED, Noodverlichting, Verbandkoffer, Evac-chair en andere middelen gelijktijdig met de brandblusmiddelen keuring te laten plaatsvinden.

Wij maken gebruik van barcodes op de blusmiddelen die verbonden zijn aan een software programma waarmee uw gehele administratie omtrent de blusmiddelen op overzichtelijke wijze kan worden weergegeven. Na afloop van de keuring krijgt u van onze monteur terplekke inzicht op de verrichte werkzaamheden en ontvangt u na afronding van de gehele controle een rapportage.

REOB Certificering

Wij zijn in het bezit van een REOB certificering. Met deze certificering voldoen wij aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan bedrijven die brandblusmiddelen mogen keuren. Onze klanten kunnen rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product. Het jaarlijkse onderhoud dient te worden uitgevoerd door een REOB gediplomeerd monteur van een REOB of NCP gecertificeerd bedrijf. Onze keurmeesters beschikken over alle benodigde opleidingen om de werkzaamheden uit te voeren en kunnen u van een verstandig en goed advies voorzien aangaande de blusmiddelen.

Prijzen

Wij hanteren vaste prijzen voor ieder type blusmiddel. Geen extra kosten. De prijs is inclusief nieuwe verzegeling, keuringssticker en rapportage. Na het afkeuren van een blusmiddel wordt in overleg met de opdrachtgever een voorstel gedaan om de afgekeurde blusser te vervangen. Wij berekenen geen voorrijkosten. Vraag vrijblijvend een offerte aan gebaseerd op het aantal blusmiddelen op uw locatie.

NEN-EN 2559 en NEN-EN 671-3

Controle van de blustoestellen wordt uitgevoerd volgens de NEN-EN 2559 waarin het onderhoud van blustoestellen is vastgesteld. Blustoestellen en brandslanghaspels moeten minimaal één keer per jaar gecontroleerd worden. Controle wordt uitgevoerd door erkende onderhoudsmonteurs volgens NEN-EN 2559 voor blustoestellen en volgens de NEN-EN 671-3 voor slanghaspels.

Blussers
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.