BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Noodscenario

Iedere onderneming heeft een groot belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De werkgever dient een overzicht op te stellen met daarbij de risico’s die in de onderneming kunnen voorkomen. Met de juiste plannen en een noodscenario kan een onderneming de risico’s aanpakken en daarmee arbeid gerelateerde gezondheidsklachten  en ongevallen beperken.

Noodscenario

Voordat een besloten ruimte kan worden betreden, dient er een noodscenario te worden opgesteld door een veiligheidskundige. Een noodscenario beschrijft alle mogelijke risico’s die zich in de besloten ruimte kunnen afspelen. Waar mag je wel en niet komen en hoe kan de redding uit een besloten ruimte worden uitgevoerd. Binnen BTB Fire & Medical Support BV hebben wij onze eigen veiligheidskundige in dienst die het opstellen van een noodscenario kan verzorgen.

Wat is een besloten ruimte?

Besloten ruimtes zijn ruimtes die in de meeste gevallen niet gemakkelijk toegankelijk zijn en ook niet snel kunnen worden verlaten. Hierbij bestaat gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging.
De ventilatie in deze ruimten is in het algemeen zodanig, dat veilig werken (inspectie, schoonmaken, onderhoud en reparaties) niet altijd is geborgd. Besloten ruimten zijn bijvoorbeeld (scheeps)tanks, reactieketels, gierkelders, riolen, leidingkelders en diepe sleuven (dieper dan 2 meter).
Het werken in besloten ruimtes brengt de nodige risico’s voor de veiligheid en gezondheid met zich mee. De hulpverlening in besloten ruimtes is vaak moeilijk en vereist specialistische vaardigheden om het op goede wijze uit te voeren.
Bij een besloten ruimte is sprake wanneer de ruimte een beperkte toegankelijkheid heeft en waarin gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging bestaat. Dit is het geval bij reparaties of schoonmaakwerkzaamheden in tanks, (gier-)kelders, putten, reactoren of riolen. Er is meestal maar één kleine, smalle ingang die tevens als uitgang moet fungeren.

Wettelijke verplichting besloten ruimtes

Voor het werken in besloten ruimten is volgens de wetgeving (arbobesluit, Hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces) een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht. Hierin moeten werkgevers de risico’s opnemen die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden opgelost, samen met passende maatregelen.

Bij werkzaamheden in besloten ruimtes moet tenminste 1 persoon aanwezig zijn (mangatwacht) die belast is met het toezicht en verantwoordelijk is voor het nemen van noodzakelijke maatregelen en zo nodig direct hulp kan bieden, zonder zelf de ruimte te betreden, of voor mobilisatie kan zorgen. De mangatwacht is verantwoordelijk voor de registratie van en de communicatie met de personen in de besloten ruimte. Voordat personen in de besloten ruimte worden toegelaten, controleert de mangatwacht of de “entry tag” volledig is ingevuld met de meetresultaten en de persoon welke de metingen heeft uitgevoerd.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.