BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers. De RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Iedere onderneming heeft een groot belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De werkgever dient een overzicht op te stellen met daarbij de risico’s die in de onderneming kunnen voorkomen. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie kan een onderneming de risico’s aanpakken en daarmee arbeid gerelateerde gezondheidsklachten  en ongevallen beperken.

RI&E maken, toetsen en onderhouden

Wij kunnen het opstellen, herzien of het toetsen van de RI&E volledig voor u uit handen nemen.
Onze veiligheidskundige zal uw bedrijf bezoeken en op een praktische maar grondige wijze de risico’s in kaart brengen. Vervolgens wordt dit samengevat in een Plan van Aanpak.
Met dit Plan van Aanpak heeft u een leidraad waarin wordt aangegeven welke stappen u moet nemen om tot de meest veilige situatie zonder risico’s te komen.

Plan van aanpak

In het Plan van Aanpak van de RI&E is beschreven welke maatregelen genomen dienen te worden om de risico’s aan te pakken en binnen welk termijn dit dient te gebeuren. Hierbij wordt ook vermeld wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze maatregelen.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit 4 onderdelen

  • Een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  • Evaluatie van de risico’s die aan gevaren verbonden zijn;
  • Prioritering van de risico’s;
  • Het Plan van Aanpak.

Het is mogelijk dat hieruit blijkt dat er nadere inventarisaties nodig zijn. Zo is er wellicht sprake van veel geluid op de werkplaats, het omgaan met gevaarlijke stoffen of het gebruik van risicovolle machines.
Er zijn tevens bijzondere categorieën waar de RI&E rekening mee dient te houden zoals werknemers van onder de 18 jaar, zwangere werknemers of gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Toetsing RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak zal deze extern moeten worden getoetst. Heeft u een contract met een gecertificeerde arbodienst, dan kunnen zij dit voor u verzorgen. Indien u niet bent aangesloten, dan kunt u deze laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. Zij beoordelen de Risico Inventarisatie en Evaluatie en kijken of deze voldoet aan alle eisen.
Er hoeft geen toetsing plaats te vinden wanneer de werknemers gezamenlijk maximaal 40 uur arbeid verrichten of wanneer het bedrijf ten hoogste 25 medewerkers in dienst heeft en voor het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkend RI&E-instrument en als bedrijf valt onder de branche waarvan het RI&E-instrument gebruikt wordt.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.