Risico Inventarisatie en Evaluatie

  • Home
  • /
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie

Wij maken, toetsen en onderhouden

Iedere werkgever is volgens de Arbowet verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie te laten maken waarbij de risico’s binnen het bedrijf in beeld worden gebracht.
BTB Fire and Medical Support BV kan uw RI&E vervaardigen door de inzet van een Veiligheidskundige. Mocht het nodig zijn kunnen wij de RI&E ook laten toetsen.
Onze veiligheidskundige zal uw bedrijf bezoeken en op een praktische maar grondige wijze de risico’s in kaart brengen. Vervolgens wordt dit samengevat in een Plan van Aanpak.
Met dit Plan van Aanpak heeft u een leidraad waarin wordt aangegeven welke stappen u moet nemen om tot de meest veilige situatie zonder risico’s te komen.
In het vervolg kunnen wij een onderhoudscontract aanbieden om ieder jaar de Risico Inventarisatie & Evaluatie aan te passen.

Iedere onderneming heeft een groot belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbowet verplicht iedere werkgever een arbobeleid te voeren dat gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De werkgever dient een overzicht op te stellen met daarbij de risico’s die in de onderneming kunnen voorkomen. Met de Risico Inventarisatie en Evaluatie ( RI&E ) kan een onderneming de risico’s aanpakken en daarmee arbeid gerelateerde gezondheidsklachten  en ongevallen beperken.

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie bestaat uit 4 onderdelen

  1. Een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  2. Evaluatie van de risico’s die aan gevaren verbonden zijn;
  3. Prioritering van de risico’s;
  4. Het Plan van Aanpak.
Het is mogelijk dat blijkt dat er nadere inventarisaties nodig zijn. Zo is er wellicht sprake van veel geluid op de werkplaats, het omgaan met gevaarlijke stoffen of het gebruik van risicovolle machines.
Er zijn tevens bijzondere categorieën waar de RI&E dient rekening mee te houden zoals werknemers van onder de 18 jaar, zwangere werknemers of gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak van de RI&E is beschreven welke maatregelen genomen worden om de risico’s aan te pakken. Binnen welk termijn dit dient te gebeuren. En wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Toetsing

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak wordt deze voorgelegd aan de Arbodienst. Zij beoordelen de Risico Inventarisatie & Evaluatie of deze voldoet aan alle eisen.
Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden als de werknemers gezamenlijk minder dan 40 uur werken. Of het bedrijf ten hoogste 25 medewerkers heeft en gebruik maakt van een branche RI&E.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de RI&E?
Neem contact met ons op voor meer informatie.

   0413-368777

   Mail ons