BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Brandwacht huren

Brandwacht

Brandwachten treffen maatregelen om beginnende branden te voorkomen. Daarnaast houden zij toezicht bij werkzaamheden met een verhoogd risico op brand. Naast preventief toezicht kunnen onze brandwachten handelen in geval van nood. Zij bestrijden beginnende branden en kunnen hulp bieden bij ontruimingen. Onze brandwachten zijn rijksgediplomeerd en inzetbaar voor al uw projecten en situaties waarbij specialisten in brandveiligheid en brandpreventie nodig zijn.
Wij leveren brandwachten met alle benodigde certificaten en diploma’s. Hierdoor zijn zij in staat levensreddende en overige eerste hulp te verlenen. De brandwachten zijn in staat om gassen te meten en kleine blusmiddelen te bedienen.

Brandwacht huren, 24/7 beschikbaarheid

Om veilig te kunnen werken is de inzet van een brandwacht bij bepaalde situaties en werkzaamheden noodzakelijk. Zij houden toezicht tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden en werk in besloten ruimten.
Een brandwacht wordt preventief ingezet om toezicht te houden. Hierdoor voorkomt de brandwacht dat er ongelukken gebeuren en kunnen branden worden voorkomen.

In Nederland hebben bedrijven de wettelijke verplichting om een brandwacht in te zetten als er een verhoogd risico is op brand. Dit kan als de brandmelder-, sprinkler- of blusinstallatie niet functioneert, in onderhoud is of dreigt uit te vallen. De gemeente of de verzekeraar stelt dan aanvullende eisen met betrekking tot de veiligheid. Daarnaast is het ook verplicht als een bedrijf werkt met hitte of vuur.

Onze brandwachten zijn inzetbaar bij evenementen, uitgaanslocaties, theaters en bioscopen. Ze zijn inzetbaar bij parkeergarages, bouwplaatsen, petrochemie, industrie, winkelcentra, verzorgingstehuizen en openbare instellingen.
Onze brandwachten zijn dagelijks werkzaam voor onze organisatie. Brandwacht huren? Naast het inzetten van brandwachten voor korte projecten zetten wij ook brandwachten in voor periodes van bijvoorbeeld een jaar. Wij plaatsen daarnaast brandwachten bij onze opdrachtgevers in vaste dienst. Onze brandwachten zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar.

Brandwacht nodig?

Onze brandwachten zijn inzetbaar bij onder andere evenementen, uitgaanslocaties, theaters, bioscopen, parkeergarages, bouwplaatsen, petrochemie, industrie, winkelcentra, verzorgingstehuizen en openbare instellingen.

Taken brandwacht

Brandwacht huren? Over het algemeen worden brandwachten ingezet voor:

  • Controle vergunningen
  • Controle juiste beschermingsmiddelen
  • Controle op persoonlijke bescherming
  • Controle naleving eisen en procedures
  • Bestrijding van beginnende branden
  • Verrichten van gas- en zuurstofmeeting
Arbowet

De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor de juiste procedures, instructies, voorzieningen en beschermingsmiddelen zodat de medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Denk hierbij aan laskappen, veiligheidsschoenen, adembescherming en gehoorbescherming en het plaatsen van brandblussers.

Bij het lassen in omgevingen met een verhoogd brandgevaar, moet u zorgen voor een brandwacht. Ook toezichthoudende instanties kunnen dit eisen. Brandwachten zijn speciaal opgeleid en weten precies hoe te handelen in geval van brand. Ze hebben brandblusapparatuur binnen handbereik, kunnen blussen als dit binnen de mogelijkheden ligt en kunnen anders een alarm laten afgaan. Na afloop inspecteren ze de ruimte om eventuele smeulende brandjes te ontdekken en te blussen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.