BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Mangatwacht huren

Mangatwacht

Een mangatwacht heeft verschillende taken, gericht op het voorkomen van onveilige situaties. Een mangatwacht of buitenwacht of veiligheidswacht is onder de Arbowet verplicht bij werkzaamheden in besloten ruimtes.

Een mangatwacht houdt preventief toezicht en controleert de ruimte op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Zij houden toezicht op de veiligheidssituatie wanneer uw personeel in de ruimte aan de slag gaat. Het personeel mag pas de ruimte in zodra de mangatwacht toestemming heeft gegeven. De mangatwacht blijft buiten het gat wachten tot alle werkzaamheden gedaan zijn en gaat als laatste weg.

Bij calamiteiten is de mangatwacht verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten. Zij zijn geautoriseerd om het werk stil te leggen in geval van een levensbedreigende calamiteit en in alle andere gevallen zorgen zij dat het geldende protocol van de opdrachtgever wordt gehanteerd en niemand zonder toestemming de besloten ruimte betreed.

Mangatwacht huren, 24/7 beschikbaarheid

Onze mangatwachten zijn zeer ervaren omdat ze dagelijks werkzaam zijn in diverse sectoren. Naast het inzetten van mangatwachten voor korte projecten zetten wij ook mangatwachten in voor periodes van bijvoorbeeld een jaar of plaatsen wij mangatwachten bij onze opdrachtgevers in vaste dienst. Onze mangatwachten zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag inzetbaar.

Wij zijn aanwezig voor de veiligheid van uw medewerkers

Onze mangatwachten zijn intensief getraind en beschikken over de juiste certificaten en diploma’s om te zorgen dat uw medewerkers veilig de benodigde werkzaamheden kunnen verrichten.

Mangatwacht nodig?

Een mangatwacht wordt ook buitenwacht of veiligheidswacht genoemd. Een mangatwacht is onder de Arbowet verplicht bij werkzaamheden in besloten ruimtes.

Taken mangawacht

Mangatwacht huren? Over het algemeen worden mangatwachten ingezet voor:

  • Toezicht houden besloten ruimte
  • Bewaken veiligheid personen die de besloten ruimte betreden op basis van de afgegeven geldende werkvergunning
  • Registratie van in- en uitgaande personen
  • Controle op gebruik/certificering van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Alarmering
Arbowet

De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Een van de eisen is dat er toezicht is op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte, zodat ingegrepen kan worden in geval van nood. Dit doet u door te werken met een mangatwacht. Denk daarnaast aan het verlenen van de juiste werkvergunningen, het zorgen voor goede instructies en het beschikbaar stellen van de juiste apparatuur.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.