BTB Fire & Medical Support is onderdeel van Dutch Safety Group

Basic Instructor Course BLS/AED

Met deze cursus zorgen wij dat u als professional op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het geven van reanimatieonderwijs/kinderreanimatiecursus aan cursisten volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Opleiding tot instructeur

Wilt u zelf een reanimatie opleiding geven die door de Nederlands Reanimatie Raad (NRR) en het European Resuscitation Council (ERC) wordt erkend? Met deze cursus worden uw reanimatie vaardigheden beoordeeld en daar waar nodig verder verbeterd. Naast de reanimatie vaardigheden besteden wij aandacht aan de didactische principes van het reanimatie onderwijs. Na het succesvol afronden van de opleiding is het mogelijk om zelf reanimatie opleidingen te verzorgen en aan uw cursisten een NRR certificaat uit te reiken.

Instructeur volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad

Inhoud cursus:

In deze cursus leert u op welke wijze een reanimatiecursus dient te worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Leerdoelen:

De cursist is na de opleiding in staat:

 • een correcte demonstratie in geheel en delen te verzorgen van de Basic Life Support bij volwassenen samen met het gebruik van de AED;
 • het belang van het zo snel mogelijke defibrilleren bij een circulatiestilstand aan de cursist over te brengen;
 • in woord en gedrag uit te dragen dat de cursus vooral gericht is op praktijktraining;
 • in begrijpelijke bewoordingen anatomie en fysiologie van het hart, de bloedsomloop en de ademhaling bij een volwassene uit te leggen.
 • basale juridische aspecten m.b.t. de AED te onderwijzen;
 • een (onderwijsleer)gesprek te leiden over het starten en stoppen van de reanimatie;
 • lesdoelen te formuleren van een bijeenkomst;
 • de training planmatig te verzorgen, gericht op het behalen van de leerdoelen en eindtermen, met behulp van de juiste onderwijsleermethoden;
 • de cursisten te enthousiasmeren en te sturen in hun leerproces;
 • middels product- en procesevaluaties de vorderingen van cursisten te bewaken;
 • de training te richten op het aanleren van de reanimatievaardigheid met behulp van het vierstappenplan en scenariotraining;
 • op positief effectieve wijze feedback te geven;
 • een goede presentatie te verzorgen;
 • de groep zodanig in te delen dat demonstratie en oefeningen een optimaal leerrendement hebben;
 • een zodanige leersituatie te bouwen, dat er competentiegericht gewerkt wordt;
 • hulpmiddelen (waaronder de oefenpop en bijbehorend feedback systeem) op de juiste wijze te onderhouden en te gebruiken;
 • het gebruik van de AED in zijn context te plaatsen;
 • een AED te controleren op bruikbaarheid, veiligheid en storingvrij zijn;
 • te werken in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Tussen de twee lesdagen zit een periode van ca. 6 tot 10 weken waarin u een eerste les geeft bij een hulpverlener basiscursus. De ervaringen van deze stagecursus worden tijdens lesdag 2 besproken met elkaar. Na het afronden van lesdag 2 geeft u een tweede les bij een hulpverlener herhalingscursus. Deze stagecursussen vinden plaats onder begeleiding van een ervaren instructeur, NRR gecertificeerd, en moeten beoordeeld worden in COSY.
Na het succesvol afronden van de twee cursusdagen en de twee stagecursussen wordt uw certificaat in COSY omgezet naar volwaardig instructeur. Vanaf dit moment bent u bevoegd om zelfstandig de cursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) te verzorgen.

Faculty:

Deze cursus wordt gegeven door een BLS/AED instructeur. Onze instructeur beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De opleiding wordt afgesloten met een examen waarbij de cursist wordt getoetst op zijn praktische vaardigheden.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de Instructeurscursus ontvangt u een Basic Instructor Course BLS/AED certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC).
Om het certificaat geldig te houden dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– De Instructeur moet in een periode van twee jaar instructie geven op tenminste twee cursussen;
– De Instructeur dient elke twee jaar een Herhaalcursus voor Instructeurs te volgen bij een door de NRR erkende Cursusorganisator;
– De Instructeur dient tijdig de jaarlijkse bijdrage aan de NRR te betalen.

Basic Instructor Course BLS/AED
 • Uden
 • 2 dagen
Bekijk beschikbare data
Incompany training
Onderdelen van de cursus:
 • Het geven van een demonstratie;
 • Lesstof overbrengen aan een cursist;
 • In begrijpelijke bewoordingen uitleg geven aan de cursist;
 • Formuleren van lesdoelen;
 • Trainingsplan maken;
 • Enthousiasme overbrengen aan cursisten;
 • Scenariotrainingen verzorgen;
 • Presentatie maken;
 • Hulpmiddelen;
 • Automatische Externe Defibrillator (AED).

Dag 1: 08.30 – 17.00 uur
Tussen lesdag 1 en lesdag 2 is het van belang een cursus mee te geven bij een basiscursus hulpverlener. Dit is de eerste stagedag.

Dag 2: 08.30 – 17.00 uur
Na lesdag 2 is het van belang een cursus mee te geven bij een herhalingscursus hulpverlener. Dit is de tweede stagedag.

€495,00 per persoon. Exclusief BTW.
Inclusief koffie, thee en frisdranken, luxe lunch, cursusmateriaal en certificering bij de NRR & ERC.

 

Neem bij het aanmelden van groepen of InCompany aanvragen contact met ons op voor speciale groepstarieven.

Een instructeur moet over uitstekende reanimatievaardigheden beschikken. Het geven van een perfecte demonstratie is een belangrijk onderdeel van het reanimatie onderwijs. Alle cursisten die aan de cursus beginnen moeten over een BLS hulpverlener certificaat van de NRR beschikken. Dit certificaat mag maximaal 1 jaar oud zijn. Tevens dient u de vaardigheden ook daadwerkelijk te beheersen en te kunnen demonstreren bij aanvang van de cursus.

Rond het middaguur wordt er voor de cursisten een lunch verzorgd met soep, luxe broodjes, warme broodjes, zuivel en fruit. Wij beschikken over een modern koffie apparaat met verse koffiebonen voor koffie, cappuccino en overige koffieproducten. En een koelkast met verschillende soorten frisdrank. Deze dranken zijn onbeperkt en de gehele cursusdag beschikbaar voor onze cursisten.

 • Wij werken uitsluitend met een maximale groepsgrootte van 6 cursisten. Door onze groepen niet te groot te maken is het mogelijk om alle cursisten voldoende aandacht te geven en controle uit te oefenen op de verschillende praktische handelingen. Dit aantal is volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
 • Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat NRR/ERC.
Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor meer informatie. Of ga naar onze contactpagina en vul ons formulier in.