Module Chemicaliënpakdrager

  • Home
  • /
  • Module Chemicaliënpakdrager

In deze module komt aan bod hoe een FiRe bno op een veilige wijze kan optreden in een chemicaliënpak. Het is voor de eigen veiligheid van de FiRe bno van belang dat deze beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om met deze uitrusting te kunnen werken.

Toelatingseisen

Wanneer het noodzakelijk is om de examenscenario’s met onafhankelijke ademlucht uit te voeren, geldt het certificaat ‘FiRe bno Onafhankelijke Ademluchtdrager’ als toelatingseis voor deze module.

Duur opleiding

Voor de minimale duur van de opleiding, inclusief het examen, adviseert NIBHV drie trainingsdagen (totaal 24 uur). De daadwerkelijke studiebelasting is afhankelijk van hoe het maatwerk is ingericht voor het bedrijf.

Eindtermen

De kandidaat FiRe bno Chemicaliënpakdrager:

  • Is bekend met het kader waarbinnen de First Responder bno werkzaam is;
  • Kan zijn rol in de verschillende fasen van incidentbestrijding op een veilige en juiste wijze uitvoeren;
  • Kan op veilige wijze in een chemicaliënpak een FiRe bno taak uitvoeren.